กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดพัทลุง

คุณภาพข้อมูลของแฟ้ม รายอำเภอ:


(ถ้าต้องการดูรายละเอียด ให้เลือก แฟ้มข้อมูล = แยกรายแฟ้ม แล้วประมวลผลอีกรอบจึงค่อยคลิกชื่อแฟ้มที่ต้องการดูข้อมูล)